HORARI

Supermercat:

De 7h30 a 22h45 

Equivalenza

de 9h30 a 13h i de 14h a 19:00

Dissabtes i Diumenges de 9h30 a 19h30

Dilluns tancat